• Toborzás-kiválasztás

  Cégünk fő profilja a toborzás-kiválasztás, melynek területén sokéves tapasztalattal rendelkezünk. Ez idő alatt számos megbízónkat volt alkalmunk segíteni a legalkalmasabb munkatárs felkutatásában továbbá sok száz álláskeresőt segíthettünk munkahelye megtalálásában.

  A toborzás-kiválasztási folyamat során munkánkat minden esetben megbízónk megismerésével kezdjük, hiszen a keresés során fontos, hogy milyen a szervezeti kultúra, amelybe a keresett munkatársnak be kell illeszkednie, milyen célokért, milyen értékek mentén kell majd dolgoznia. Ezt követően igyekszünk minél alaposabban megismerni a konkrét pozícióhoz tartozó feladatokat és elvárásokat mind a tanulmányokra, szakmai tapasztalatokra mind a személyiségre vonatkozóan, hogy minél pontosabb képet alkothassunk a legideálisabb pályázóról.

  Ez után kezdhetjük meg a keresést a pozícióhoz illeszkedő módszerekkel és fórumokon (hirdetések a honlapunkon, online hirdető felületeken, szakmai oldalakon, közösségi portálokon és keresések különböző adatbázisokban). A megfelelőnek tűnő anyagok alapján telefonos előszűrést végzünk, melynek során célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a pozíció iránt és a legfontosabb kérdések is tisztázásra kerüljenek, majd azon érdeklődőket, akik megbízónk elvárásainak megfelelőek lehetnek, személyes interjúra invitáljuk.

  A találkozó során végig vesszük az önéletrajzi anyag fontos elemeit, miközben figyelmesen felmérjük a pályázók kompetenciáit majd egyeztetünk a pozíció részleteit illetően. Megbízónk igényeihez igazodva ezt követően a nyelvi készségek felmérésére vagy személyiségtesztek felvételére kerülhet sor. A legmegfelelőbb anyagokat megbízónk számára továbbítjuk és igény szerint konzultálunk a jelentkezők kapcsán és szívesen nyújtunk segítséget jelöltjeink és a megbízónk közötti a találkozók megszervezésében. Örömünkre szolgál, ha a döntési folyamatot a továbbiakban is segíthetjük ötleteinkkel és meglátásainkkal.

  Munkánk sikerét megbízónk és az elhelyezett jelöltünk hosszútávú és kölcsönösen sikeres együttműködése jelzi, így a kiválasztás lezárultával lehetőség szerint igyekszünk követni ennek megvalósulását.

 • Executive Search/Fejvadászat

  Az Apt 2001-ben azzal a céllal alakult, hogy nagy tapasztalattal rendelkező közép- és felső-vezetők valamint specialista szakemberek kiválasztásában segítse partnereit az Executive Search módszerével.
  Bár cégünk profilja az idők során bővült, a direkt keresés (fejvadászat) továbbra is szolgáltatásportfóliónk egyik legfontosabb eleme.

  A munkánkat a megbízó cég illetve a betöltendő munkakör megismerésével és keresett szakemberre vonatkozó elvárások (szakmai tapasztalat, személyiség stb.) feltérképezésével kezdjük. Keresésink során fontos a tervezett jól felépített stratégia, ugyanakkor a kellő rugalmasság és kreativitás. Felhasználjuk kiváló meglevő kapcsolatrendszerüket, azonban a technikai fejődése által nyújtott lehetőséget is kiaknázzuk így folyamatosan bővítjük az elérhető potenciális jelöltek körét, természetesen a maximális diszkréció megtartása mellett. Megbízónkat igényeinek megfelelő rendszerességgel tájékoztatjuk a keresés állásáról, a részletekre kiterjedő narratív és kompetencia alapú interjú elemeit egyaránt tartalmazó személyes találkozók során számos szempontból igyekszünk mérlegelni, hogy a pozícióhoz tartozó elvárások és az az által kínált lehetőségek, valamint a szakember tudása, tapasztalata, személyisége és jövőre vonatkozó tervei ideálisan fedésbe hozhatóak-e egymással.

  Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt több, mint tíz év alatt számos kiváló és hosszútávon gyümölcsöző munkakapcsolat létrejöttének lehettünk aktív segítői.

 • NLP

  Az NLP hatékony módszerek és technikák rugalmasan egymásra építhető sorát tartalmazza, melyek lehetővé teszik a sikeres kommunikációt, valamint a célirányos gondolkodást és cselekvést. Különösen az üzleti életben, a munkatárs-irányítás és vezetésben, valamint a leadership világában hozott forradalmi változásokat, ahol ember emberrel közvetlenül találkozik és ezen tárgyalások következményei nagy haszonnal járhatnak. Az NLP módszerének lényeges vonása az, hogy jövőorientált, szemben sokféle korábbi szemlélettel, melyekre inkább múltorientáció a jellemző. Az NLP gondolatrendszere azt hivatott tisztázni, hogy mit és hogyan kell tenni azért, hogy sikeres legyen az üzleti kommunikáció, szemben a múltbeli esetleges kudarcok latolgatásával. Pozitív megközelítést kínál, azaz tagadó állítások helyett azt helyezi előtérbe, hogy az illető személy pontosan mit és hogyan kíván elérni a siker érdekében. A problémaorientáció helyett a célorientáció válik elsődlegessé, azaz mit (mely viselkedést), mikor és hol (mely időben és milyen szituációban kell használni, és milyenben nem), hogyan (vagyis milyen módon) lehet hatékonyan kivitelezni a meggyőzést és a tárgyalási kommunikációt.

  Az NLP az alábbi területeken nyújthat segítséget:

  - tárgyalások során a partner hitelességét felismerésében,
  - önmagunkat és az adott témát meggyőzően és attraktívan bemutatásában,
  - partnerünk és saját magunk gondolkodási stratégiáinak és érzésvilágának megismerésésben,
  - hatékonyan érvelésben, kifogásokra és reklamációra rugalmas, találó választ adásban,
  - munkatársak optimálisan vezetésében,
  - az idő-menedzselésében,
  - alkotó munkahelyi légkört kialakításában,

  saját képességeink integráltabb felhasználása céljából:

  - kevesebb stresszt megélésében,
  - támadásokat, kudarcokat, kritikákat - belőlük tanulva - könnyebb elviselésében,
  - társas helyzetekben tartás és magabiztos viselkedés megjelenítésében,
  - ellentmondásaink feloldásában,
  - belső gátlások megszüntetésében,
  - veszteség-élmények feldolgozásában,
  - kreatív gondolkodási és cselekvési stratégiák kialakításában és felhasználásában
  - más emberek vagy a tömegtájékoztatás manipulációs kísérleteinek felismerésében.


  Együttműködő partnerünk: Dr. Bíró Gyula
  NLP Hungary
  member of the European
  Association for NLPt

 • Coaching

  Ez az egyre elterjedtebbé váló módszer napjainkban nagy hangsúlyt kap a HR területén.

  A personal coaching egyénre szabott módszere önmenedzselésre készít fel. Megmutatja az utat, egy új szemléletet kölcsönöz, melynek segítségével felfedezhetjük az önmagunkban rejlő erőt, lehetőségeket tervezett pályánk sikeres, harmonikus megvalósításához. A coaching során általános célkitűzés önmagunk tanácsadójává válni életvezetésünkben, a személyes fejlődésünkben, mely vonatkozik a karrierépítés területére és a privát szférára egyaránt. A folyamat során fontos a személyes kompetencia és a szociális átütőerő ("Social Power"), társas hatékonyság növelése, új képességek kialakítása meglévő készségeink és önismeretünk flexibilisebb használatával és új gondolkodási modellek elsajátításával. A coaching specifikus célja lehet a mélyebb önismeret, meglevő rejtett képességek felszínre hozása, célorientált gondolkodás és probléma-megoldási készség fejlesztése.

  A módszer segítséget kínál mindazoknak, akik hatékonyabbak szeretnének lenni munkájuk és magánéletük során, és szeretnék elhárítani mindazon akadályokat, megtalálni a megoldást mindazon problémákra, melyek gátolják egyéni fejlődésüket, továbblépésüket.

 • Szervezetfejlesztés

  A szervezet fejlesztés R.Beckhard (1974) meghatározása szerint tervszerű beavatkozás, mely a szervezet állapotának diagnózisára épít, a teljes vállalatot (vagy vállalati egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul, melynek során a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia, mely cél a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése, s ennek érdekében szükséges a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával.
  A folyamatok célja tehát a szervezet működésének hatékonyabbá tétele, mely nem lehetséges a a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége és a kollégák beállítottságainak megváltozása nélkül.
  A szervezeti hatékonyság számos tényezőre épül, többek között lényeges elemek a jól szervezett munkafolyamatok, megfelelő tudás és elegendő információ birtokában levő döntéshozók, zavartalan kommunikáció, megfelelő munkahelyi légkör.

  A szervezetfejlesztés során fontos a jelen állapot feltérképezése és ennek visszajelzése a vezetés és a munkavállalói csoportok számára, ezt követi a beavatkozások megtervezése és végrehajtása egyéni és csoportos szinteken a megfogalmazott célokhoz alkalmazkodó módszerekkel (workshopok, tréningek). A folyamat lezárásaként fontos az elért változások összegzése és a jövőben célok megfogalmazása, továbbá az utánkövetés.

  A szervezetfejlesztés hatékony eszköz lehet azon vállalatok számára, akik szeretnék növelni sikerességüket és felkészülten szembenézni a piaci változásokkal.

 • Karrier tanácsadás

  Programunk első sorban pályakezdőknek vagy néhány éves tapasztalattal rendelkezőknek nyújt segítséget, hiszen sok fiatalnak nehéz eldöntenie, milyen irányban képezze magát, milyen pozíciókat keressen, ami megfelel érdeklődésének továbbá helyes a döntésnél fontos figyelembe venni a jelen gazdasági környezet adta lehetőségeket és korlátokat. A karrier tanácsadás szakértő segítségével mélyinterjú és pszichológiai teszt alkalmazásával zajlik, mely a pályakezdő fiatalok megfelelő orientációját és elhelyezkedésének segítségét célozza meg. Önismeret, személyes motiváció, képességek, megszerzett ismeretek alapján a reális szakmai jövőkép megtervezése a cél, mely illeszkedik a személyiséghez.

  Nem csak a pályakezdők körében jellemző, hogy bármely területet nézzük, a munkaerőpiaci kínálat nagyobb, mint a kereslet. Fontos tudni, hogy racionális viszonyulással, képességekre alapozott tudatos tervezéssel és kellő erőfeszítéssel a karriercél elérhetővé válhat.

  Karrier tanácsadási szolgáltatásunk segítségére lehet azon fiataloknak akik felelősségteljes, igényes munkát kívánnak végezni, képesek dolgozni a sikerért, a gyors előrejutásért, ugyanakkor még nem tudják, hogy pontosan milyen terület lenne legmegfelelőbb számukra.

 • Autogén tréning

  Mindannyiunk számára elsődleges, hogy kiegyensúlyozottan éljünk, harmóniába kerüljünk testünkkel, lelkünkkel, önmagunkkal. Ez a kiegyensúlyozott állapot alapvető feltétele annak, hogy hatékonyak tudjunk lenni hivatásunkban, munkánkban. Ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk, alapvető fontosságú, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy kapcsolatot találjunk önmagunkkal, hogy figyelmet szenteljünk testünk, lelkünk jelzéseinek. A mindennapok feszített ritmusában néha eltávolodunk ettől a kapcsolattól, egyensúlyunk megbomlik, érzékenyebbé, sérülékenyebbé válunk a külső stresszorokkal szemben, teljesítményünk romlik, ami idegességhez, feszült közérzethez és gyors kimerüléshez a szervezet idő előtti elhasználódásához vezethet. Ennek megelőzésében és a pszichés egyensúly helyreállításában nyújt hatékony segítséget az Autogén Tréning.
  Az autogén tréning egy olyan relaxációs módszer, amelyet ha egyszer megtanultunk utána egy életen át alkalmazhatjuk, használhatjuk. A módszer nevében is benne van, hogy autogén, tehát fontos, hogy a relaxáló nem egy külső tényezőhöz ( terapeutához, helyzethez stb) köti a relaxációt, hanem önmaga a gyakorlás során alakítja ki.

  Az autogén tréning kortól és nemtől függetlenül segítséget nyújt mindazoknak, akik fontosnak tartják pszichés immunrendszerük ápolását, és törekszenek arra, hogy önmagukkal harmóniában mozgósítani tudják a bennük rejlő képességeket, energiákat mind munkájuk mind magánéletük során.